Paroc AB

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Paroc Group är en internationell tillverkare av stenullsisolering. Vårt huvudkontor ligger i Finland, och vi har produktionsanläggningar i fem länder samt säljkontor i 14 länder. I Sverige har vi tillverkningsenheter i Hässleholm och Hällekis. Teknisk isolering är produkter med högt förädlingsvärde för termisk isolering, brand-, ljud- och kondensisolering av byggnader (VVS), industriella processer och rörledningar, fartygskonstruktioner och industriell utrustning (OEM). PAROC Stenull är ett naturligt hållbart och brandsäkert material, som säkerställer energiprestanda, minskar energianvändningen, ökar installationens livslängd och ger lägre underhållskostnader eftersom den också skyddar installationen.