Arbetsmiljöverket


Typ: Organisation
Arbetsområde:  

Om oss

Arbetsmiljöverket är en myndighet som har regeringens och riksdagens uppdrag att se till att lagar om arbetsmiljö och arbetstider följs av företag och organisationer. Vi ansvarar också till viss del för tobakslagen och miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och bekämpningsmedel.

 

Vår verksamhet

Alla anställda i Sverige har rätt till en bra arbetsmiljö enligt arbetsmiljölagen. Vi arbetar för rätten till sunda, säkra och utvecklande arbetsförhållanden, och det är vår uppgift att se till att företag och organisationer följer lagen.