Fabrikant

PREMA AB [HK]

Telefon: +4648056090
Adress: Franska vägen 17, 393 56 Kalmar
Org. nr.   556097-0765
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Hos PREMA finner du Sveriges största program av shuntgrupper

Våra shuntgrupper marknadsförs under varumärkena Premablock®, Premablock® flex och Premablock® green och finns i över 50 olika grundutföranden för applikationer inom värme, kyla och värmeåtervinning. Vi tillverkar också skräddarsydda system för kylning och värmning av maskiner inom högskolor, sjukhus, läkemedels- och fordonsindustrier, samt shuntgrupper för industriella miljöer med extrema tryck och temperaturer. 

För att förenkla systemunderhåll och optimera driftsekonomin tillhandahåller vi även expansionskärl, glykolblandningsenheter, partikelfilter och produkter för avgasning och rening av system.