Fabrikant

Avidicare AB

Telefon: 046-275 61 50
Adress: Scheelevägen 2, 223 81 Lund
Org. nr.   556823-9585
Arbetsområde:  

https://slussen.azureedge.net/image/47446/LR_NMS.png

Vår historia

Avidicare är engagerad i visionen "Towards Zero Infections". Vi är din expertpartner inom infektionsförebyggande och avlägsnande av luftburna föroreningar i din sjukvård. Vi erbjuder dig designstöd och skräddarsydda ventilationslösningar för alla områden där luftburen förorening utgör en risk för patienter eller personal. Vårt mål är att minska luftburen överföring av infektioner, öka komforten och spara energi. Lösningarna är baserade på vår patenterade temperaturkontrollerade AirFlow-teknologi (TcAF), den första riktiga innovationen inom luftflödesdesign på decennier.

Idag finns det mer än 350 Opragon-installationer som skyddar patienter och personal på ledande akademiska sjukhus och specialistkliniker i Europa och i USA. Sedan den första installationen 2007 har det skett en omfattande vetenskaplig validering av fördelarna med TcAF. Detta inkluderar att göra hela rummet till en ultraren arbetsyta med ett unikt robust luftflöde, låg energianvändning, hög installationsflexibilitet och utmärkta arbetsförhållanden.

Systemet är anpassningsbart för alla kirurgiska arbetsflöden och rena sjukhusområden, inklusive operationssalar, labb, CSSD, intensivvårdsavdelningar, isoleringsrum och läkemedelsberedning. En uppsättning personliga och digitala tjänster möjliggör livslång tillförlitlighet.

Avidicare har fem patent och är ISO-certifierade för kvalitet och miljö. Huvudkontoret är baserat på Medicon Village i Lund, Sverige.