Fabrikant

Thermia AB

Telefon: 0570-813 00
Adress: Adress: Box 950, 671 29 Arvika
Arbetsområde:  

Om Thermia

Thermia Värmepumpar utvecklar, producerar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kyla.

Historien om Thermia börjar redan 1923. Redan från första stund handlar historien om det som kommer att gå som en röd linje genom bolagets verksamhet: smarta lösningar inom energi och uppvärmning. Det var där allt började, och det är där vi är kvar än idag. På 20-talet bestod innovationen i att utvinna mesta möjliga energi och uppvärmning ur koks, som var ett vanligt bränsle på den tiden. Idag fokuserar vi på att ta tillvara solens energi, som lagrats i berggrunden, i marken, i sjöarnas vatten eller i luften.  

Arbetet med forskning och utveckling utgår från en av Europas modernaste anläggningar i värmländska Arvika, som varit centrum för Thermia ända sedan starten. Genom tradition och innovation strävar vi hela tiden efter att förbättra varje enskild del av värmepumpens teknologi, trots att vi redan i dag tillverkar en av marknadens absolut bästa lösningar.

För slutkunden ska det alltid innebära den bästa totalekonomin, största tryggheten och högsta bekvämligheten - oavsett om det är en mindre anläggning i en privatbostad eller en storskalig installation i en ishall, ett köpcenter eller en kontorsfastighet. 

Vi befinner oss i en stark expansionsfas och är en av de ledande aktörerna på den svenska värmepumpsmarknaden. Vi har också en stark position på den europeiska marknaden. 
 
Thermia är en del av Danfoss och ingår i Danfoss Värmepumpar AB, som har en omsättning på drygt 600 MSEK och ca 200 anställda. 

Thermia Värmepumpar

Besöksadress:
Snickaregatan 1, 671 34 Arvika

Postadress:
Box 950, 671 29 Arvika

Telefon:
0570 - 813 00

E-mail:
[email protected]

Kontaktpersoner - Thermias fastighetsavdelning

Andreas Magnusson

Försäljningsansvarig för fastighetsvärmepumpar
Mobil: 070-303 37 08
Försäljning region: Värmland och Dalarna
[email protected]

Hampus Johnsson

Mobil: 070-631 46 40
Försäljning region: Västra Sverige
[email protected]
 

Nicklas Johansson

Mobil: 070-218 70 60
Försäljning region: Stockholm, Mellersta Sverige, Uppsala och Gotland
[email protected]

Mikael Okmark

Mobil: 070-223 76 94  
Försäljning region: Syd Sverige
[email protected]

www.thermia.se

 ×