FEBY, Forum för Energieffektivt Byggande (fd scn)


Typ: Organisation
Org. nr.   802457-4231
Arbetsområde:   Branschorgan
Föredragshållare
Klimatskal
Kursgivare

Forum för Energieffektivt Byggande

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.