Thermokon-Danelko Elektronik AB


Typ: Generalagent
Org. nr.   556234-9703
Arbetsområde:   Automatik mm
CO2-mätare
El
Fuktmätare
Gasmätare, gaslarm
Givare
Givare
Luftflödesmätare/vindmätare
Mätdatainsamling
Nivåmätare, nivåkontroller
Regulatorer
Rumsreglerutrustning
Sanitet
Styr-, regler- och övervakningssystem
System, kommunicerande
Temperatur reglersystem
Termometrar
Tryckmätare, Manometer
Vatten & avlopp
Vattenmätare
Ventilation
Värme

Thermokon-Danelko Elektronik AB marknadsför och säljer sensorer och instrumentering till bolag verksamma inom fastighetsautomation, industri, stat och kommun.

Modern fastighetsautomation har sin utgångspunkt i noggranna mätningar, som ska vara av högsta kvaitet. Detta för att styra rumsklimat och luftkvalitet i fastigheter. Vi har specialiserat oss på sensorer för temperatur, fukt, luftkvalitet, CO2, ljus och närvaro samt givare för tryck, flöde och differentialtryck. Vi kan leverera givarna som passiva, aktiva med 0-10V eller 4-20mA, alternativt avsedda för kommunikation via olika fältbussar.
Vi har dessutom marknades bredaste sortiment av EnOcean trådlösa och batterifria givare som är helt underhållsfria.Thermokons EasySense-givare kommunicerar med full tvåvägskommunikation med mottagare och aktorer via det öppna gränssnittet EnOcean.

Med vårt kunnande arbetar vi tillsammans med våra kunder för att uppnå effektiva lösningar och tjänster. Det ger dig som kund möjlighet att spara både tid och pengar.

ADRESS

Girovägen 13
175 62 JÄRFÄLLA

Tel: 010-212 10 30

 

www.danelko.se