Nicotra Gebhardt AB


Typ: Återförsäljare
Org. nr.   556098-2323
Arbetsområde:   Apparatskåp
Axialfläktar
Brand- och rökdetektorer
Brandgasfläktar
Brandgasfläktar
Elsnåla motorer
Fläktaggregat
Fläktar för aggressiv gas
Fläktar för explosiv miljö
Fläktvalsprogram
Frekvensomformare/motorstyrning
Givare
Givare
Industrifläktar
Kilrepstransmissioner
Kursgivare
Laboratorieventilation
Larm/driftindikeringsenheter
LCC-beräkning
Radialfläktar
Regulatorer
Renrumsventilation
Rumsreglerutrustning
Rökgasfläktar
Specialfläktar
Spänningsregulatorer
Standardmotorer
Storköksfläktar
Styr-, regler- och övervakningssystem
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Takfläktar
Temperatur reglersystem
Tryckregulatorer
Ventilation
Värme
Övriga värmeåtervinnare

Nicotra Gebhardt AB (f.d. Gebhardt Fläktteknik AB) är ett helägt dotterbolag till Nicotra Gebhardt GmbH (f.d. Gebhardt Ventilatoren GmbH), Waldenburg, Tyskland och Nicotra Gebhardt S.p.A (f.d. Nicotra S.p.A.), Zingonia, Italien. Nicotra Gebhardt tillverkar fläktar med tillbehör. Specialiseringen på fläktteknik med egen forskning, utveckling, design och tillverkning har givit bolaget en ledande ställning inom fläkttekniken.

Nicotra Gebhardt är idag en av världens största fläkttillverkare med ett heltäckande fläktprogram för komfort-, brandgas, industri- och renrumsventilation. I programmet som omfattar över 10000 utföranden i ett 15-tal produktgrupper ingår ett stort antal patenterade kvalitetsprodukter som gör det möjligt att konstruera mycket energisnåla ventilationsanläggningar både med avseende på värmeenergi och elenergi.

Sedan 2018 så ingår Nicotra Gebhardt i Regal Beloit Corporation som är en stor nordamerikansk koncern med ett 30-tal företag inom tillverkning av bl a motorer, transmissioner och fläktar samt andra industriella produkter för bl. värme, ventilation, luftbehandling, kommersiell kyla, livsmedels- och läkemedelsproduktion, kemiska processer, materialhantering, medicinteknik, olja & gas, byggnation, tillverkning, kraftproduktion, jordbruk och gruvdrift. Regal Beloit är registrerat på NYSE: RBC och omsätter årligen ca 3.4 miljarder USD och har ca 24000 anställda över hela världen.

Gebhardt-kvalitet är ett känt begrepp som säkerställs genom ett krävande kvalitetskontrollsystem, som vunnit internationellt erkännande (ISO 90001 etc). Med tekniskt kunnande i kombination med höga kvalitetskrav erbjuder vi fläktar med exceptionellt hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

Nicotra Gebhardt AB marknadsför Nicotra Gebhardt´s fläktprogram i Sverige och dom övriga Nordiska länderna, Norge, Danmark, Finland och Island.

Huvudkontoret ligger i Mölndal med regionkontor i Stockholm, Malmö & Umeå.