Acticon AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556288-7801
Arbetsområde:   Fettavskiljare
Kemiska filter (aktivt kol m.m.)
Kemiska filtermaterial (aktivt kol m.m.)
Kåpor
Kåpor
Luftintag
Luftrenare för storkök
Spjäll
Sprinklersystem
Tilluftdon
VAV-don
Ventilation
Ventilationsberäkning
Ventilationskanaler
Ventilationstak

Vår affärsidé

Acticon ska vara en ledande leverantör av ventilationsprodukter för uthålligt sunda och säkra inomhusklimat i bostäder, arbetsplatser och offentliga lokaler. Våra kunder är installationsföretag inom ventilation/VVS samt bygg- och fastighetsbolag. Vi tar ett långsiktigt ansvar för vår eftermarknad genom att tillhandahålla tillbehör och support till brukare av våra produkter. Med innovativa produkter och professionell support ska vi ge kunden ett mervärde i ökad effektivitet och lönsamhet. Vi ska säkerställa ett långsiktigt partnerskap med våra kunder genom gediget tekniskt kunnande, lyhördhet och en hög servicenivå.