Fasticon Kompetens Holding AB

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Vi är fastighetsbranschens kompletta rekryterings- och kompetenspartner. Med vår djupa förankring i branschen, våra heltäckande nätverk och vår mångåriga erfarenhet av rekryteringsprocesser kan vi erbjuda kvalificerade personallösningar och ge aktivt stöd i alla typer av HR-frågor.