Distech Controls


Typ: Fabrikant
Org. nr.  
Arbetsområde:  

En innovativ ledare inom fastighetsautomation

Distech Controls erbjuder unik teknologi inom fastighetsautomation och tjänster som optimerar energieffektivitet och komfort, samtidigt som driftskostnaderna reduceras.

Vi levererar innovativa lösningar för grönare byggnader genom vår passion för innovation, kvalitet, kundnöjdhet och hållbarhet.

Distech Controls betjänar flera marknadssegment genom sina globala affärsdivisioner, servicekontor och ett överlägset nätverk av auktoriserade systemintegratörer och distributörer.