ClimaCheck Sweden AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556669-0078
Arbetsområde:   Fuktmätare
Givare
Kyla
Mätdatainsamling
Mätinstrument för termiska inneklimat
Styr-, regler- och övervakningssystem
Termometrar
Tillbehör
Tillbehör
Tillbehör för komfortkyla
Tryckmätare, Manometer
Värme

Verksamhetsbeskrivning

ClimaCheck Sweden AB har utvecklat ett unikt koncept för mätning och dokumentation av prestanda och funktion på kyl, luftkonditionerings aggregat och värmepumpar. Vi levererar system för prestandamätning till såväl tillverkande bolags utvecklings och produktions testriggar som för tillfällig eller permanent prestanda/funktionskontroll av aggregat i fält.

I Sverige säljs utrustningen av Sveriges ledande kylgrossist Kylma. ClimaCheck växer snabbt och exporterar till mer än 10 länder.

Produkterna innefattar specialutvecklade mätsystem, mjukvara för prestanda analys och Internetbaserad övervakning.