Seibu Giken DST AB


Typ: Industri
Org. nr.   556255-1837
Arbetsområde:   Avfuktare, Inneklimat/ventilation, Ventilation

Seibu Giken DST producerar och säljer sorptionsavfuktare i högsta kvalitet. Med mer än 30 års erfarenhet säljs avfuktarna av över 45 representanter runt om i världen samt via dotterbolagen DST America, DST China, DST East Africa och DST Poland. I Sverige representeras DST av Fuktbehandling, Polair, Garnsviken och Skandiluft. 

Det som utmärker DST avfuktarna är rotorn, i varje DST avfuktare finns det en D-MAX rotor ifrån Seibu Giken Co. Japan. Vilka var först i världen med att tillverka kiselgelsrotorer och är sedan 1984 världsledande inom denna teknologi. I ett avfuktaraggregat är rotorns kvalitet mycket viktig eftersom den bestämmer avfuktarens kapacitet och tekniska livslängd. Efter 10 år har D-MAX rotorerna mer än 90% av sin ursprungliga kapacitet kvar.

Besök gärna www.dst-sg.com/sv eller www.avfukta.nu om ni vill veta mer om luftavfuktning och oss. Där hittar ni även er närmaste DST representant.