Robota AB


Firma: Robota AB
Adress:   Ritarslingan 9, 187 66, Täby
Org. nr.   556042491201

 

Rätt pump på rätt plats.
Robota har mer än 50-års erfarenhet från pumpbranschen och sedan 2006 ingår vi i teknikhandelsbolaget Indutrade. Tillsammans med våra systerbolag inom koncernen är vi en stark partner för produkter inom flödesteknikområdet. Robota är en pumpgrossist som erbjuder teknisk rådgivning och kundanpassade lösningar.


Företaget Robota AB
Robota AB är ett agentur- och grossistföretag med pumpar och tillbehör från ledande tillverkare såsom Ebara, Zenit, DP-Pumps, Pentair m fl .

Företaget grundades 1943 under namnet Aktiebolaget Destillationsprodukter.
1948 ändrades namnet till Ingenjörsfirman Robota Aktiebolag. Under de första 15 åren var verksamhetens omfattning relativt liten med allehanda handelsprodukter.

I slutet av 50-talet utvecklades produkter för rörbranschen såsom rörrensningsverktyg, rörkapar mm.
I början av 60-talet introducerades de första pumparna vilket var cirkulationspumpar för värmesystem.
Utvecklingen av pumpprogrammet skedde mycket snabbt och framgångsrikt. Robota koncentrerade sig därefter på pumpar och pumptillbehör, det övriga sortimentet utgick.


Våra produkter
Robota har pumpar för dricksvatten och bevattning, tryckkärl, länspumpar, mindre avlopps- och tryckstegringspumpar samt större anläggningar för vatten och avlopp, tryckstegringsanläggningar och industriprodukter. Med rättförutsättningar ger vi kunden rätt pumplösning i rätt tid.


Vi levererar kunskap och engagemang!