Installatör/ Entreprenör Konsult

Eco Scandic Oy

Telefon: 0707538305
Adress: Adress: Skarprättarvägen 7, 176 77 Järfälla
Org. nr.   2703169-1
Arbetsområde:  

OM FÖRETAGET

 

Eco Scandics anläggningar och teknologi öppnar en ny dörr för köldmediekonsumenter i Norden. Genom att återvinna köldmedierna kan vi erbjuda en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för inköp och återvinning av köldmedier.

Vår verksamhet bygger på EU:s F-gas förordning som förbjuder användningen av HFC-köldmedier med höga GWP-värden. För att följa lagstiftningen krävs det att samtliga EU-länder ersätter sådana kylanläggningar som använder köldmedier med höga GWP-värden. Däremot kan regenererade köldmedier användas oavsett GWP-värde fram till 2030.

Eco Scandic innehar tillstånd att hantera farliga kemikalier och är med i avfallshanteringsregistret. Vi har till vår verksamhet tillhörande miljötillstånd samt uppfyller End-Of-Waste kriterier som går att granska med vårt företagsnamn (Eco Scandic) på Regionsförvaltningsverkets hemsida https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/.

Eco Scandic grundades 2015 i Finland och är det enda företaget i norden som regenererar köldmedium. Läs mer om oss i tidningen Kyla & Värme.

”Eco Scandic i Helsingfors är ett av de företag som regenererar köldmedium som sedan kan användas för att fylla på kyl-  och värmepumpsanläggningar”.

 

www.ecoscandic.fi×