IMI Hydronic Engineering AB


Eclipse ZERO


Termostatventilen Eclipse ZERO har en unik, integrerad flödesbegränsare som förhindrar överflöde. Flödet begränsas automatiskt med en enkel vridning, varvid inställt flöde inte överskrids oberoende av tryckvariationer i systemet inom sitt arbetsområde. Eclipse ZERO garanterar inställt flöde. Eclipse ZERO är en produkt som klassas som blyfri då den innehåller mindre än 0,1% bly.

https://slussen.azureedge.net/image/847/Eclipse_ZERO.JPG

 Calypso ZERO

Radiatorer
productPicture

Eclipse ZERO

Produkter, Radiatorventiler
productPicture

STAD ZERO

Produkter, Ventiler
productPicture
×