Organisation

Byggcheferna - en branschförening inom Ledarna

Telefon: 08-598 990 00
Adress: Postadress: Box 12069, 102 22 Stockholm
Org. nr.  
Arbetsområde:  

Byggcheferna är en branschförening som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling.

Byggcheferna är en branschförening som arbetar för en förändrad och förbättrad byggbransch. Våra tre fokusområden är trygghet, ledarskap och branschutveckling. Vi vill skapa en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där du som byggchef känner dig trygg i din yrkesroll. Vi jobbar för att branschen ska ha goda förutsättningar för ett stimulerande och modernt ledarskap, där alla är lika värda och arbetsmiljön den bästa, både för chefer och för medarbetare. Genom ett brett kontaktnät kan vi påverka branschens utveckling och samtidigt utbyta kunskaper och erfarenheter.

Som medlem i Byggcheferna blir du automatiskt även medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med fler än 92 000 medlemmar. Det är ett medlemskap som ger dig tillgång till alla Ledarnas tjänster och förmåner. Bland annat arbetar Ledarna för att du som chef ska ha avtal och villkor som är specifikt anpassade för dig. Ledarna för även din talan i samhällsdebatten genom att lyfta fram ledarskapets betydelse samt strävar efter att ge sina medlemmar inspiration i ledarskapsrollen såväl som personliga råd. Byggcheferna är en av 20 branschföreningar inom Ledarna och vi har 16 500 medlemmar, spridda över hela landet.

En trygg chef klarar utmaningarna
Som byggchef har du ett stort ansvar för såväl uppdragets genomförande som för dina medarbetare. Din trygghet i rollen som chef är väsentlig. En av Byggchefernas viktigaste uppgifter är att ge våra medlemmar verktygen att utöva sitt ledarskap på ett tryggt och effektivt sätt. Som chefer måste vi klara av att vara starka som ledare och kunna möta utmaningar och konflikter som kan uppstå i vår vardag. Det är avgörande att vi har kunskap och metoder för att skapa ett tryggt arbetsklimat. Förutom de praktiska och teoretiska kunskaper som yrket kräver ska möjligheten att bedriva ett modernt och utvecklat ledarskap vara en självklarhet. Vi verkar inom en bransch som är under utveckling och där globalisering, en kommande generationsväxling och en mångkulturell verklighet ställer krav på chefsrollen.

Så arbetar vi
Genom att erbjuda våra medlemmar kunskap och metoder för att bedriva ett gott ledarskap skapar vi trygghet i rollen och förutsättningar för en förändrad syn på bygg och fastighetsbranschen och dess ledare.
Byggcheferna värnar om medlemmarnas trygghet genom kompetensutveckling, stöd och ett starkt engagemang i frågor som rör lön, arbetsmiljö- och organisation samt juridiskt stöd.
Byggchefernas naturliga koppling till Ledarna gör att konsultation och hjälp i juridiska frågor alltid finns tillgängligt.

En bransch under utveckling
Dagens bygg och fastighetsbransch genomgår en dynamisk och expansiv utveckling. De globala och sociala utmaningarna, tekniska innovationer och en högre etiknivå skapar en ny arena att verka på. Hur branschen ser ut i framtiden både kan och ska vi påverka. Vårt mål är att alla både inom och utanför vår bransch ska se oss som ett område i framkant, som en attraktiv miljö att utvecklas och verka inom. Genom aktiv opinionsbildning och genom att driva frågor som berör branschen skapar vi goda förutsättningar att möta utmaningar som branschen ställs inför. Byggcheferna arbetar med och driver förändrings- och förbättringsarbetet på flera plan, såväl på högskolor och yrkesutbildningar, som på arbetsplatser, bland beslutsfattare och opinionsbildare. Byggcheferna har också ett brett kontaktnätverk till beslutsfattare inom branschen, vi har kanaler att nå ut med de viktiga frågor som påverkar vår bransch både idag och imorgon.

Bli medlem i Byggcheferna
Ditt medlemskap ger dig kontinuerlig information om aktuella frågor som rör bygg och fastighetsbranschen och ditt ledarskap, inte minst genom hemsidan och tidningen Byggvärlden som utkommer 18 gånger per år. Du får också hjälp med rådgivning i lönefrågor, kompetensutveckling samt arbetsmiljö- och organisationsfrågor. Som medlem har du en unik möjlighet att påverka utvecklingen inom branschen. Dessutom blir du automatiskt medlem i Ledarna, Sveriges chefsorganisation med fler än 92 000 medlemmar.

Medlemsförmåner
Rådgivning i lönefrågor
Kompetensutveckling
Inkomstförsäkring
Förmånliga person- och sakförsäkringar
Koll på arbetsmiljö- och organisationsfrågor
Möjlighet att påverka utvecklingen inom byggbranschen
Tidningen Byggvärlden och tidningen Chef
Medlemskap i Ledarna, Sveriges chefsorganisation

www.byggcheferna.se

 ×