productPicture

Luftavfuktare Sorbtionsavfuktare


Luftavfuktning och torkning för industriella och kommersiella applikationer

Torkmedelsavfuktare är konstruerade för att användas där det behövs extremt låg luftfuktighet tex. i industriella torkprocesser, eller där man hanterar mycket låga temperaturer.
Enhetens kraftfulla sorptionsrotorer innebär att de kan användas för att minska luftens fuktighet till ett minimum vid temperaturer så låga som -30 ° C.
Utöver standard konfigurationen med en torkkapacitet på 0,45-182 kg / h finns också ett brett utbud av specialiserade versioner tillgängliga.
Beroende på deras storlek kan lufavfuktaren vara utrustade med för- eller efterkylbatterier, värmeväxlare eller med en kondensationsmodul före leverans. Efterkylning i synnerhet är ofta nödvändig på grund av den värme som avges med den torra luften och bör beaktas vid ett tidigt skede av planeringsprocessen.