productPicture

SRES Ångbefuktare


https://slussen.azureedge.net/image/724/SRES.png


Ångbefuktare från Seleko  - Ren och steril ånga - Rostfritt chassi Förbättrad kalkhantering – Inbyggd kommunikationsverktyg.Hållbarhet genom förbättrad design

Termiskt isolerad cylinder. Med EcoEnerSmart patenterade funktioner som både sparar energi och vatten. Motståndskraftiga värmeelement för uppvärmning, inga plastcylindrar som måste bytas ut regelbundet.

Integrerad avloppskylning. Helt proportionell från 0 till 100% av uteffekten. NO & NC-drift och larmkontakt. Reglersignal (0-10Vdc) och Modbus RTU-kommunikation. Realtidschemaläggning. 

Den kompakta elektriska luftfuktaren med doppvärmareteknik med extremt kompakt rostfritt chassi och full tillgång av alla driftparametrarna i den digitala processen. Ångproduktionen kommer snabbt igång, ökar noggrannheten och driftoptimeringen till befuktade miljöerna.

Enkel driftpanel med förprogramerad inställningar inga tidskrävande programering.

Permanent rostfri stålcylinder som kan återanvändas, inga restavfall. Monteras ur, rengörs och återmonteras på några minuter utan verktyg och minimal ansträngning, vilket ger ett extremt lågt behov av reservdelar. Inga plastcylindrar som måste bytas ut regelbundet.