Jeff Electronics AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   556198-5903
Arbetsområde:   Apparatskåp, Fuktmätare, Givare, Givare, Inneklimat/ventilation, Isbanor, Kyl/värmeväxlarmoduler, Kylrum och frysar, Kylteknik, Larm/driftindikeringsenheter, Luft/vattenvärmpumpar, Luftvärmepumpar, Markvärmepumpar, Reglerenheter, Reglerventiler, Regulatorer, Rumsreglerutrustning, Shuntaggregat, Shuntgrupper, Shuntventiler, Solvärmesystem, Solvärmeutrustning, Specialvärmepumpar, Styr-, regler- och övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-, övervakningssystem, Styr-reglerteknik, System, ej kommunicerande, System, kommunicerande, Temperatur reglersystem, Termometrar, Tidreläer, Tillbehör, Tillbehör för komfortkyla, Varvtalsreglering, Vattenbehandling, Ventiler, Värme, Värmemätare, Värmepumpsystem, Värmeväxlare, Övriga värmepumpar

JEFF Electronics är ett av nordens ledande utvecklingsföretag av styrsystem avsedda för klimatstyrning och värmepumpsapplikationer.

I mer än 40 år har vi tillverkat och utvecklat lösningar för styr- och reglersystem och är idag en väletablerad aktör i branschen.

Vårt arbete har lett till unika produkter, skräddarsydda lösningar för stora och små aktörer, utmärkelser för innovation och företagsamhet samt en stor förståelse för våra kunder och hur deras verklighet ser ut.
Tillsammans med våra kunder skapar vi varje dag möjligheter till en mer energieffektiv framtid.

Vår vision är att vara Nordens ledande utvecklingsföretag av styrsystem avsedda för klimatstyrning och värmepumpsapplikationer, och vi närmar oss detta varje dag.

En bättre värld – Smartare lösningar – Nöjdare samarbetspartners