Regin AB


Typ: Fabrikant
Org. nr.   5564145455
Arbetsområde:   App för smartphone
Automatik mm
Blandningsventiler
Brand- och rökdetektorer
CO2-mätare
Energirådgivning
Energistyrning (energimanagement)
Fuktmätare
Gasmätare, gaslarm
Givare
Radiatorventiler
Reglerventiler
Regulatorer
Rumsreglerutrustning
Shuntventiler
Spjällmotorer
Styr-, regler- och övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Ställdon
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Temperatur reglersystem
Termometrar
Tryckmätare, Manometer
Tryckregulatorer
Vatten & avlopp
Ventilation
Ventiler
Ventiler och ställdon
Värme
Övriga detektorer

Regin - den svenskägda utmanaren inom Fastighetsautomation

Den svenskägda Reginkoncernen marknadsför ett komplett program av produkter och system för byggnadsautomation och VA på över ett 90-tal marknader runt om i världen. Egna säljbolag och lager finns i 16 länder i Europa och Asien. Marknadsföringen sker via ett globalt nätverk med certifierade integratörer och distributörer. Reginkoncernen har ca 235 anställda och årsomsättningen för 2015 uppgick till drygt 381 miljoner SEK.

Mer information finns på www.regincontrols.se.