productPicture

Micaflex HTT


https://slussen.azureedge.net/image/535/HTT_CABLE_1200px.jpgMF-HTT är en givare avsedd för mätning och reglering av fukt och temperatur samt beräkning av daggpunkt och fuktkvot. HTT har två analoga utgångar för ärvärde (fukthalt, temperatur, fuktkvot samt daggpunkt) och reglering. Den har även två av varandra oberoende alarm. HTT kan utrustas med rums- eller kanalgivare beroende på användningsområde.MFS

Sökord: Ventilation, Kanaldetaljer, Luftflödesmätare/vindmätare, Inneklimat/ventilation
productPicture

Micaflex HTT

Sökord: Luftfuktare, luftavfuktare, Fuktmätare, Fukt/mögelsanering
productPicture

Micaflex PD ver. 4.1

productPicture

Micaflex PFA ver. 3

Sökord: Luftflödesmätare/vindmätare, Laboratorieventilation, Renrumsventilation, Givare, Regulatorer, Tryckregulatorer
productPicture

Micaflex PFT ver. 3

Sökord: Luftflödesmätare/vindmätare, Givare, Regulatorer, Tryckregulatorer
productPicture

Micatrone MG-4000-R3

Sökord: Värme, Brännare, Pannor och tillbehör
productPicture