productPicture

Micaflex PFA ver. 3


https://slussen.azureedge.net/image/535/PFA_1200px.jpgMicaflex PFA är en programmerbar differenstryckgivare speciellt utformad för krävande ventilations- och renrumstillämpningar. PFA möter högt ställda kvalitetskrav och är godkänd och använd av den brittiska kärnkraftmyndigheten som ventilationsövervakning i ett flertal anläggningar. PFA levereras med certifikat och testrapport från fabrikskalibrering.

Tekniska Data

 • Standardmätområden från 0...50 Pa till 0...5 kPa, andra på begäran. 
 • Två analoga ärvärdesutgångar för tryck eller flöde samt för reglering.
 • Utsignal mellan 0/2…10 VDC eller 0/4…20 mA, skalbar inom givarens mätområde.
 • PI-regulator för direkt styrning av frekvensomformare eller ställdon
 • Utrustad med två separata alarm (relä, akustiskt och visuellt) - tryck eller flöde, hög eller låg alarmnivå samt manuell eller automatisk återställning kan väljas. 

Tillbehör

 • Automatisk nollställning (MFM-ZP)
 • Transformator 230 VAC (MFM-T6)
 • Modbus RTU
 • Fjärrdisplay
 • Montagesats för infällt montage
 • Blockventil för manuell nollställning och kontroll

 MFS

Sökord: Ventilation, Kanaldetaljer, Luftflödesmätare/vindmätare, Inneklimat/ventilation
productPicture

Micaflex HTT

Sökord: Luftfuktare, luftavfuktare, Fuktmätare, Fukt/mögelsanering
productPicture

Micaflex PD ver. 4.1

productPicture

Micaflex PFA ver. 3

Sökord: Luftflödesmätare/vindmätare, Laboratorieventilation, Renrumsventilation, Givare, Regulatorer, Tryckregulatorer
productPicture

Micaflex PFT ver. 3

Sökord: Luftflödesmätare/vindmätare, Givare, Regulatorer, Tryckregulatorer
productPicture

Micatrone MG-4000-R3

Sökord: Värme, Brännare, Pannor och tillbehör
productPicture