Raybased ABOm Raybased

Vision
Raybased skall vara det självklara valet av trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter.

Affärsidé
Raybased utvecklar och säljer en trådlös plattform för övervakning, mätning, styrning och optimering av fastigheter. Raybased säljer till både ägare och förvaltare av kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter både vid nybyggnation och ombyggnation av befintliga byggnader liksom till byggföretag, installatörer och leverantörer av system till fastigheter. Raybaseds kunder finns globalt, där energikostnader är höga och kunder har fokus på energieffektivisering.

Unikt trådlöst system för avancerad fastighetsautomation

Systemet gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet som t.ex. temperatur, ventilation, belysning och säkerhetssystem.

Systemet är kompatibelt med marknadens övriga system för fastighetsautomation. Äldre, befintliga installationer i en fastighet kan samordnas och effektiviseras via Raybased i ett intelligent driftssystem där samtliga funktioner samverkar.

Genom Raybased's system får fastighetsägaren ett effektivt och pålitligt verktyg där besparingar på upp till 60% kan realiseras och där fastighetens energianvändning kan sänkas med upp till 45%.www.raybased.com