productPicture

Variabelt luftflödesspjäll


https://slussen.azureedge.net/image/480/optima_93234.jpg

Fördelar:

  • Kort bygglängd, från 287 mm till 487 mm​
  • Inga raksträckor behövs​
  • Montera direkt på böj eller avstick, före, efter eller på bägge sidorna
  • Avancerad flytande algoritm för exakta värden med max 5% mätfel​
  • Hygienklassade​
  • Arbetsområde     2 Pa …… 600 Pa​
  • Arbetsområde     0,2m/s …… 6 m/s​
  • Insignal               2 … 10 V, eller  0 … 10 V​

Produktnamn: OPTIMA-LV-R-125

Artikelnummer: 93234