productPicture

VentoVind - Vindsavfuktare


VentoVind™ är ett system för behovsstyrd ventilation, vilket innebär att ventilation endast sker då det är gynnsamt för vinden.

VentoVind PRO Special
Vindsavfuktning anpassad efter stora eller komplexa installationer.

VentoVind PRO
För vindsutrymmen upp till 150 m3.

 

Hämta pdf