Abelko Innovation


Typ: Fabrikant
Arbetsområde:   Automatik mm
Energieffektivisering
Inneklimat/ventilation
Kraft- och fjärrvärmesystem
Larm/driftindikeringsenheter
Mätdatainsamling
Reglerenheter
Regulatorer
Rumsreglerutrustning
Solvärmesystem
Styr-, regler- och övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-reglerteknik
System, ej kommunicerande
System, kommunicerande
Temperatur reglersystem
Tryckregulatorer
Ventilation
Värme
Värmepumpsystem

Abelko Innovation är ett elektronikföretag som grundades 1970 i Luleå. Vi marknadsför våra lösningar i form av totalkoncept innehållande hårdvara, mjukvara och serviceåtaganden.

Vi tillverkar både egna produkter och avancerade legoprodukter. Våra huvudsakliga områden är styr- och reglerteknik för värme, mätsystem för energi-, klimat- och processmedia, kommunikation och styrning via radio eller trådförbindelse, styrsystem för olika maskiner och processer samt medicinsk utrustning. Vår filosofi är att bygga upp långsiktiga relationer med våra kunder och att arbeta nära kunden från idé till färdig produkt. En dialog med kunden redan på idéstadiet gör upprättandet av en heltäckande specifikation möjlig.Vi har en stark och flexibel utvecklingsavdelning bestående av 17 personer.

Vi erbjuder ett totalkoncept där vi löser problem med
• En noggrant utarbetad produktspecifikation, som görs i nära samarbete med kunden
• Utveckling av hård- och mjukvara
• Test och dokumentation
• EMC och CE märkning
• Tillverkning och provning
• Utbildning av teknisk och säljande personal
• Support och service

Vi har hög kompetens inom områdena
• Mät- , övervaknings- och styrsystem
• Internetlösningar
• Energiteknik
• Tekniska styrningar via Minicall
• Kommunikation och styrteknik
• Medicinsk elektronik

www.abelko.se