productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 2200MDX


Kuben 2200MDX är ett komplett inneklimataggregat för kontor, konferenslokaler, skolor mm. Aggregatet är mycket tyst i förhållande till sitt stora luftflöde. Inget speciellt fläktrum behövs utan aggregatet kan placeras i något lämpligt biutrymme såsom kapprum, korridor, förråd eller dylikt.

Kuben 2200MDX placeras mot yttervägg med en del av aggregatet genom ett hål i ytterväggen lika stort som aggregatets sidovy. Aggregatet är avsett för kanalanslutning på till- och frånluftsidan och med uteluft och avluft direkt genom ett ytterväggsgaller på sidan av aggregatet.

Aggregatet har som standard integrerad värmepump och komfortkyla. Som reservvärme finns både- el eller vattenvärme att välja. Aggregatet förser lokalen med filtrerad och tempererad friskluft genom kanalanslutna tillluftdon. Den ofräscha använda luften sugs ut på aggregatets frånluftsida med kanalanslutna frånluftsdon eller centralt i närheten av aggregatet. Lokalerna blir på så sätt effektivt ventilerade utan vare sig ljud eller dragproblem.

Kuben 2200MDXs luftflöde:
Normalflöde: 450 l/s
Forceringsflöde: 550 l/s

Läs mer om aggregatet och dess tekniska data här.

Har du frågor angående aggregatet eller vill ha en offert på det?

Kontakta Kuben ventilation
[email protected]Ventilationsaggregat - Kuben 1500E

Sökord: Ventilation, Modulaggregat, Rumsaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 2200MDX

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Modulaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 230AW

Sökord: Produkter, Aggregat och Rumsapparater, Villaaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 35A

Sökord: Ventilation, Villaaggregat, Rumsaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 550AW

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Villaaggregat
productPicture

Ventilationsaggregat - Kuben 80P

Sökord: Ventilation, Villaaggregat
productPicture