BASTEC AB (BAS2 Byggnadsautomation)


Typ: Fabrikant
Installatör/ Entreprenör
Org. nr.   556346-6738
Arbetsområde:  

Bastec är ett innovativt, expansivt svenskt företag som utvecklar och marknadsför system för byggnadsautomation, dvs styrning, reglering, övervakning, larmhantering och energiuppföljning i fastigheter.

Målsättningen har sedan starten varit att erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system som dessutom ger lägsta totalkostnad.

Vi samarbetar idag med ett stort antal företag över hela landet som genomför entreprenader och projekt till slutkunder. Vi kommer att fortsätta bygga upp detta nätverk av duktiga återförsäljare för att finnas lokalt representerade i ännu större utsträckning. Bastec har kontor i Malmö, där vi även genomför egna entreprenader och slutkundsprojekt, ofta i samarbete med våra samarbetspartners i Malmöregionen. 

Fr.o.m. 2014-07-01 ingår Bastec AB i Latour Industries, som är ett affärsområde inom börsnoterade Investment AB Latour. Bastec ingår i Latour Industries dotterbolag Bemsiq AB, vars plan är att ingående bolag ska växa i Norden, övriga Europa och Mellanöstern. Bastec drivs vidare som ett självständigt bolag med samma ledning, personal och filosofi som tidigare och med samma nära relation till våra kunder och samarbetspartners.

Affärsidé

"BASTEC ska erbjuda marknadens mest lättanvända och mest flexibla system till lägsta totalkostnad."

Affärsidén är oförändrad sedan företaget grundades och all vår verksamhet vilar på denna. Att vi lyckats väl bevisas av att många kunder har ersatt konkurrerande välkända fabrikat med byggnadsautomationssystemet BAS2 från BASTEC. Bättre betyg kan vi inte tänka oss!

BAS2 står för problemfri och kostnadseffektiv byggnadsautomation.

 

 ×