Webbinarie - Upphandlingshjälp i solenergi Pris: 2200,00 kr


Webbinarie - Upphandlingshjälp och vägledning för dig som skall investera i solenergi

Att investera i solel är populärt och marknaden har under de senaste fem åren vuxit med 60 – 80% per år. På en expansiv marknad ökar antalet aktörer snabbt vilket kan leda till svårigheter att utvärdera företagens offerter. Detta gör det extra viktigt att som beställare veta vad man ska ta hänsyn till och uppmärksamma vid en upphandling. 

Under denna halvdagskurs, som hålls i webbinarieform, guidar Lars Andrén deltagarna igenom de mest väsentliga att tänka på i samband med en solelsinvestering, enligt programpunkterna nedan. Halvdagskursen tar upp konkreta och praktiska råd, senaste nytt kring teknik, ekonomi, lagar och förordningar. Kursen tar också upp nyckeltal kring dimensionering och utbyte samt genomgång av vilken information en offert bör innehålla. Kursdagen avslutas med en workshop och frågestund där det finns möjlighet att diskutera egna projekt och frågeställningar. 


Lars kommer under webbinariet att besvara frågor kring:

- Senaste nytt om teknik och system – kristallina solceller,
  tunnfilmsteknik och hybridpaneler (PV/T)

- Täckningsgrad och andel egen användning av den genererade elen
  (allmänna dimensioneringsråd)

- Praktiska monteringsråd för olika takmaterial – vad finns att tänka på
  vid takintegrerade solceller?

- Investeringskostnad, investeringsstöd och andra stimulanser samt
  metoder för lönsamhetsberäkning 

- Hantering av överskottsel

- Lagringsteknik – är det lönsamt?

- Lagar och förordningar att förhålla sig till

- Märkning, certifieringar och garantier

- Att tänka på vid offertförfrågan

- Var finns leverantörer och installatörer?

- Workshop – real case – genomgång
  (diskussion i mindre grupper) 

- Frågestund – diskussion – avslutning

Klicka här för alternativa datum och anmälan: