Fabrikant

BORÖ Pannan AB

Telefon: +4692316680
Adress: Bangårdsvägen 1, 952 31 Kalix
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Svensk Solenergi

 

https://slussen.azureedge.net/image/3332/slussen_start_430x300.jpg

Besök vår hemsida!

BORÖ - Ackumulatortankar och beredare för både enkla och avancerade energisystem, plåtbearbetning, pulverlackering
& Trinettekök

Vi är en industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där man tillverkar ackumulatortankar och varmvattenberedare för värmeinlagring samt specialtankar. Slutmonteringen av värmeprodukterna, logistikcentra samt bearbetning av tunnplåt och pulverlackering samt tillverkning av Trinettekök sker i Motala.

Koncernen har stora maskinella, personella och logistiska resurser som stärker BORÖS framtida konkurrenskraft på OEM-marknaden och även i VVS-grossistled.

Värmeprodukter
Utveckling och tillverkning av ackumulatortankar och varmvattenberedare för både enkla och avancerade energisystem till främst värmepumpar.
Plåtbearbetning
Effektiv produktion av plåtkomponenter och legoarbeten i nya toppmoderna stans-/bockmaskiner, flerstegspressar samt pulverlackering och PUR-isolering.
Trinettkök
Tillverkning av Trinettekök i både trä och plåt med tillhörande överskåp.