Fabrikant

Vaisala Oyj [HK]

Telefon: 0200-84 88 48
Adress: Besöksadress: WTC / Jungmansgatan 12 211 19 Malmö
WTC / Jungmansgatan 12, 212 11 MALMÖ
Org. nr.   502052-3253
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

Vaisala är global ledare inom mätinstrument och intelligenta lösningar som möjliggör klimatåtgärder. Vi förser våra kunder med enheter och data för att förbättra resurseffektiviteten, driva energiomställningen och sörja för säkerheten och välbefinnandet för människor och samhällen världen över. Med närmare 90 års erfarenhet och ett team med över 2 200 experter är vi fast beslutna att vidta varje insats för planetens bästa. Vaisalas A-aktier är noterade på Nasdaq-börsen i Helsingfors.

Dessa mätinstrument tillämpas inom industrin, VVS, forskning, meteorologi och agrikultur, och grundar sig på över 80 års erfarenhet av sensortillverkning. Därtill har Vaisala ett eget ackrediterat mätnormallaboratorium. Mätinstrumenten säljs till över 100 länder. Vaisala, med huvudkontor i Finland, har mer än 1600 fackutbildade experter och är noterat på Nordic Exchange, Helsingfors.

 

https://www.vaisala.se