Halton AB


Cold Mist-teknik för hårt belastad köksutrustning


Köksutrustning som är hårt belastad som t.ex. kolugnar, träkolsgrillar, gasdrivna wokspisar etc. har alltid varit svåra att handskas med, bl.a. på grund av att den hårda värmebelastningen som leder till höga temperaturer inuti frånluftskanlasystemen. De genererar även en stor mängd fett, olja och kolpartiklar och det fasta bränslet ger ifrån sig en avsevärd mängd gnistor.

Cold Mist-teknik är den bästa lösningen för att effektivt hålla ner brandrisken till samma nivå som vanlig matlagningsutrustning.

Cold Mist-tekniken skapar en ridå av kall ånga inuti kåpans frånluftskammare som fångar in luftburna partiklar och vissa lukter. Den kalla ångan fugerar även som luftkylare och gnist/flamskydd.

Läs mer >> Cold Mist-teknik