Halton AB


UV-C Capture Ray™-teknik


UV-C Capture Ray™-tekniken är konstruerad för att neutralisera fettpartiklar, fettångor och organiska föreningar som inte fångas in av det primära filtreringssystemet.

Neutraliseringen beror på två samtida fenomen, Fotolys samt Ozonolys, som uppnås genom direkteffekt av UV-C strålning samt oxidation av fettmolekyler genom ozon.

Hur fungerar det? 
Capture Ray™-tekniken baseras på användningen av UV-C-lampor. Neutralisering av fettpartiklar, fettångor och os beror på två samtidiga fenomen. Fotolys är direkteffekten av UV-C-strålning. Den verkar genom fotodekomposition varigenom molekyler bryts ner med hjälp av fotoner. Ozonolys innebär oxidation av fettmolekyler genom ozonet som genereras av lamporna. Eftersom ozon är en gas, färdas den med luftflödet. Oxidation äger därför rum i frånluftskammaren samt i kanalsystemet.

Tekniken minimerar fettavlagringar i kanaler. Förbättrar hygien och ger maximal brandsäkerhet. Matos minskar avsevärt vid utsläppsstället.
Avsevärda underhållsbesparingar. Underlättar värmeåtervinningen och minskar behovet av utsläpp via taket.

Läs mer >>> UV-C Capture Ray™-teknik