Halton AB


M.A.R.V.E.L. Behovsstyrd ventilation


Eldar ni för kråkorna?

Med behovsstyrning genom Halton M.A.R.V.E.L. sparas kostnader för upp till 5 000 måltider per år, genom att systemet har den unika förmågan att i realtid känna av och justera luftflöden utifrån aktuell status på kokutrustning.

M.A.R.V.E.L är ett helt flexibelt system, för alla typer av kök. Det bidrar till minskade frånluftsvolymer och att hålla elförbrukningen på lägsta möjliga nivå.

Läs mer >> M.A.R.V.E.L-tekniker