Halton AB


Capture Jet™ -teknik i ventilerade kökstak


I ett kök som är utrustat med ett ventilerat kökstak, är tillagningsområdena helt öppna utan kåpor som går ner från innertaket. En utav de stora fördelanrna med den här tekniken är känslan av rymd.

Capture Jets ökar inneslutningsvolymen och förbättrar kökstakens insamlingseffektivitet.

Capture Jets eliminerar även risken för att matlagningsångor återcirkulerar med frisk tilluft som förekommer med traditionella kökstak. De utgör en barriär melllan insamlingszonerna och zonerna för tilluft.

Alla kökstak med Capture Jet™-tekniken ger en 15% minskning av frånluftsflödet jämfört med traditionella tekniker.

Läs mer >> Intelligent innovation

Det är möjligt att minska frånluftsflöden till 53% genom att kombinera Capture Jet-teknik
och M.A.R.V.E.L-tekniker


×