Återförsäljare

Nicotra Gebhardt AB [HK]

Telefon: 010-130 26 00
Adress: Kråketorpsgatan 30, 431 53 Mölndal
Org. nr.   556098-2323
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services
Vi ställer ut på Expo:   ExpoVent 12-14 mars
ExpoVent 14-16 maj
ExpoVent 27-29 augusti
ExpoVent 8-11 oktober
ExpoVent 19-21 november

Nicotra Gebhardt AB (f.d. Gebhardt Fläktteknik AB) är ett helägt dotterbolag till Nicotra Gebhardt GmbH (f.d. Gebhardt Ventilatoren GmbH), Waldenburg, Tyskland och Nicotra Gebhardt S.p.A (f.d. Nicotra S.p.A.), Zingonia, Italien. Nicotra Gebhardt tillverkar fläktar med tillbehör. Specialiseringen på fläktteknik med egen forskning, utveckling, design och tillverkning har givit bolaget en ledande ställning inom fläkttekniken.

Nicotra Gebhardt är idag en av världens största fläkttillverkare med ett heltäckande fläktprogram för komfort-, brandgas, industri- och renrumsventilation. I programmet som omfattar över 10000 utföranden i ett 15-tal produktgrupper ingår ett stort antal patenterade kvalitetsprodukter som gör det möjligt att konstruera mycket energisnåla ventilationsanläggningar både med avseende på värmeenergi och elenergi.

Sedan 2018 så ingår Nicotra Gebhardt i Regal Rexnord Corporation som är en stor nordamerikansk koncern med ett 30-tal företag inom tillverkning av bl a motorer, transmissioner och fläktar samt andra industriella produkter för bl. värme, ventilation, luftbehandling, kommersiell kyla, livsmedels- och läkemedelsproduktion, kemiska processer, materialhantering, medicinteknik, olja & gas, byggnation, tillverkning, kraftproduktion, jordbruk och gruvdrift. Regal Rexnord är registrerat på NYSE: RRX och omsätter årligen ca 5 miljarder USD och har ca 30000 anställda över hela världen.

Gebhardt-kvalitet är ett känt begrepp som säkerställs genom ett krävande kvalitetskontrollsystem, som vunnit internationellt erkännande (ISO 90001 etc). Med tekniskt kunnande i kombination med höga kvalitetskrav erbjuder vi fläktar med exceptionellt hög verkningsgrad och låg ljudnivå.

Nicotra Gebhardt AB marknadsför Nicotra Gebhardt´s fläktprogram i Sverige och dom övriga Nordiska länderna, Norge, Danmark, Finland och Island.

Huvudkontoret ligger i Mölndal med regionkontor i Stockholm, Enköping, Malmö, Växjö & Umeå.