productPicture

Reglering ESBE Comfort Control


ESBEs intelligenta värmereglering Comfort Control är ett system som läser av olika parametrar och styr husets värmeförsörjning för att maximera inomhuskomforten och minimera energiförbrukningen.

Comfort Control består av följande enheter:

  • ESBE CRx-regleringar finns i olika varianter med olika kombinationer av inom- och utomhusgivare, styrenhet och sensor.
  • Information från regleringen skickas via systemets gateway till molntjänsten.
  • I molntjänsten bearbetar algoritmer informationen tillsammans med fastighetens värmehistorik och önskad temperatur.
  • Resultatet skickas till styrenheten som kommunicerar med värmesystemet och säkerställer att de boende får maximal inomhuskomfort till minimal kostnad.

Genom att använda appen ”ESBE Comfort Control” kan fastighetsägaren styra, planera och övervaka husets uppvärmning precis efter eget behov - oavsett var man befinner sig. Genom smart planering går det att schemalägga temperaturändringar.

https://slussen.azureedge.net/image/241/Comfort_Control_100x100px.jpg

Har du frågor om ESBE Comfort Control? Kontakta kundservice på telefon 0371-570 100 eller mail [email protected].

Du hittar mer om Comfort Control på ESBEs webbsida.