Verksamheten är belägen i Helsingborg med försäljning över hela Sverige. Den huvudsakliga försäljningen är textildon och dysdon för alla miljöer, vakuumslangupprullare, punktutsug och fläktar.

ACP AB startades 1991 i Helsingborg. Företaget drivs i egen fastighet nära Ramlösaparken med den världskända källan.

Den huvudsakliga försäljningen är textildon och dysdon för alla miljöer, vakuumslangupprullare, punktutsug och fläktar.
En stor del av försäljningen av vakuumslangupprullare går som export.

Med vår kunskap inom ventilation ger vi garanti för bästa funktion. Med en skräddarsydd lösning garanterar vi ett bättre inneklimat i en estetiskt tilltalande miljö!

Besök vår hemsida