productPicture

Airfi Ida-styrkåpa


https://slussen.azureedge.net/image/191907/ida-n-1024x1024.pngIda-styrkåpa

Produktbeskrivning

Fritt placerbar fläkt för väggmontering. Fläkten har kapacitiva knappar integrerade i glaslisten. Spiskåpan fungerar som en kontrollenhet för lägenhetens ventilation.

Tekniska specifikationer

  • LED-lampor, 2 x 3400K
  • Ventilationsanslutning 1 x 125 mm
  • Effektiveringsflik med timer (60 min).
  • Typgodkänt brandspjäll
  • För modeller med 5 hastigheter
  • Högre effekt med öppen effektiveringsflik (kan kringgås)
  • Tvättbart fettfilter i metal

Airfi levererar egenutväklade kökskåpor för olika bruk och design

- Med egen fläkt

- Med Styr för olika villa aggregat eller toppventilator

- Med timer styrt spjäll

Kolla på hemsidan eller ring oss för ytterlig information

Airfi Oy AB | ProdukterAirfi Ida-styrkåpa

Sökord: Ventilation, Luftbehandlingsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar, Building Information Model, BIM
productPicture

Airfi Model 100 (-107 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Spisfläktar
productPicture

Airfi Model 130 (-142 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Spisfläktar, Korsströms-/plattvärmeväxlare
productPicture

Airfi Model 250 (-265 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Produkter, Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Kanalfläktar ventilation
productPicture

Airfi Model 350 (-368 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, CAD-program (ritning), Ventilationsberäkning, Spisfläktar
productPicture

Airfi Model 60 (-107 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Villaaggregat, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Ljudberäkning, Spisfläktar, Upphängningsanordningar, Kåpor, Värmeåtervinnare, värmeväxlare, Roterande värmeåtervinnare, Korsströms-/plattvärmeväxlare, Plattvärmeväxlare
productPicture

Airfi Pia spiskåpa för flerbostadshus

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar
productPicture

Airfi SUVI - Styrkåpa

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar
productPicture