productPicture

Airfi Model 60 (-107 dm3/s, 100 Pa)


https://slussen.azureedge.net/image/191907/Airfi-60R-1024x1024.jpg

Nästa generationens ventilationsaggregat med patenterad självlärande avfrostning AFPS (Airfi Frost Pro System). Motströms värmeväxlare som uppnår årsverkningsgrad över 80 %, klass A+.

Ingen förvärmare används eller begränssande av luftflöden.

 

Kompakt och tystgående aggregat, som är lätt att placera i t.ex standard skåp ovanför ett tvättorn. 558 x 450 x 558 mm (Bredd x höjd x djup).

Mycket omfattande styr och styrpanel alternativ som standard inklusive, Airfi App, API, 0-10V DC styrning, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Ethernet, givarstyrning mm.

 

Som standard finns även anslutning för att ansluta avluften från spiskåpan. Airfi har ett brett urval på egna spiskåpor och aggregatet kan även styras med spiskåpor från andra tillverkare.

 

Teknisk info på aggregat och spiskåpår:

 

Airfi Oy AB | Ventilationsaggregat 

 

 Airfi Ida-styrkåpa

Sökord: Ventilation, Luftbehandlingsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar, Building Information Model, BIM
productPicture

Airfi Model 100 (-107 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Spisfläktar
productPicture

Airfi Model 130 (-142 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Spisfläktar, Korsströms-/plattvärmeväxlare
productPicture

Airfi Model 250 (-265 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Produkter, Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Kanalfläktar ventilation
productPicture

Airfi Model 350 (-368 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Modulaggregat, Villaaggregat, Rumsaggregat, Beräkningsprogram, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, CAD-program (ritning), Ventilationsberäkning, Spisfläktar
productPicture

Airfi Model 60 (-107 dm3/s, 100 Pa)

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Villaaggregat, Beräkningsprogram, Aggregatberäkningsprogram, Ventilationsberäkning, Ljudberäkning, Spisfläktar, Upphängningsanordningar, Kåpor, Värmeåtervinnare, värmeväxlare, Roterande värmeåtervinnare, Korsströms-/plattvärmeväxlare, Plattvärmeväxlare
productPicture

Airfi Pia spiskåpa för flerbostadshus

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar
productPicture

Airfi SUVI - Styrkåpa

Sökord: Ventilation, Aggregat och Rumsapparater, Luftbehandlingsaggregat, Enhetsaggregat, Villaaggregat, Aggregatberäkningsprogram, Spisfläktar
productPicture