productPicture

SPRING® - HYBRIDPANELER (PV-T)


 

https://slussen.azureedge.net/image/187831/SPRING.pngSPRING® är DualSuns produktfamilj av högkvalitativa hybridpaneler och nuvarande generation är av typen Shingle Black. Framsidan av SPRING® hybridpaneler består av en solcellspanel av typ FLASH® Shingle Black (se nedan). Baksidan består av en värmeväxlare i polykarbonat som utvinner den solenergi som inte kan omvandlas till el i solcellspanelen, samt hämtar ytterligare energi från omgivande luft. En bonus blir att solcellerna genererar upptill 10% mer elektricitet på årsbasis när de kyls ned.

Läs mer!SPRING® - HYBRIDPANELER (PV-T)

Sökord: Hybridpaneler (PV-T)
productPicture