UVtech AB


ZERO+


https://slussenmvc.blob.core.windows.net/image/17787/ZERO-stor.jpgLuftreningssystemet ZERO+ består av kassetter samt styrsystem. Kassetterna innehåller UV-strålningsrör som sänder ut UV-ljus som sönderdelar molekyler, exempelvis fett och luktämnen.

Vi har tre olika typer av UV-rör beroende på förutsättningar vid reningen. Standard är ZERO+ vid höga temperatur, < 60 grader C, i ventilationsluften är ZERO HT (High Temperature) bättre val. Är det mycket kraftiga föroreningar i luften så förordas ZERO HO (High Output).

Som framgår nedan finns många olika storlekar av kassetter anpassade till olika luftflöden. Kassetterna monteras på lejdrar för att lätt åtkomst vid service.

Styrsystemet placeras på lämplig plats utanför ventilationshuven. Styrsystemet larmar bl.a. när det är dags för service av reningssystemet.DUCT

Luftrenare för storkök
productPicture

INDU

productPicture

MINI / MAXI

productPicture

NOVA

productPicture

ZERO+

productPicture
×