VALab, Vatten och avloppslaboratoriet


Analyspaket BAS Pris: 556,00 kr


https://slussen.azureedge.net/image/170866/Testror1.png

Drickvattenprovet innehåller

Järn
Klorid
Konduktivitet
pH
Total hårdhet
TurbiditetAnalyspaket BAS

Vattenprovning, Dricksvatten
556 :-
productPicture

Analyspaket Familj

Vattenprovning
760 :-
productPicture

Avloppspaket BAS

Avloppsprovning
840 :-
productPicture

Siktskakanalys

Vattenprovning
1000 :-

Stora analyspaketet

Vattenprovning
1400 :-
productPicture

Stora Avloppspaketet

Avloppsprovning
960 :-
productPicture