Axialfläktar


Novax

Axialfläkt med förinställbara vingar.

• ACN för inbyggnad i kanal

• ACG frisugande för anslutning till kanal

• ACP fri insugning och utblåsning, för vägg-/ skottmontering

Den finns också i rökgasutförande, som klarar upp till 400ºC i 2 timmar.

Zerax

Novenco ZerAx-serier av axialfläktar använder innovativ design för minskad energiförbrukning genom förbättrad fläkteffektivitet på upp till 92%. Denna nya design, ger dessutom mindre ljudalstring.