Fabrikant

WAGO Sverige

Telefon: 08-584 106 80
Adress: Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31 16867 Bromma
Postadress: Box 11127, 161 11 Bromma
Arbetsområde:  
Branschmedlemskap:   Slussen Building Services

 

WAGO Sverige AB

WAGO Sverige startade 2005 som en egen filial till det tyskägda moderbolaget WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Långt innan dess har WAGO varit känt på den svenska marknaden genom agenturbolag.
WAGO Sverige AB har kontor i Bromma samt säljkontor i Umeå, Kalmar och Göteborg. Totalt är vi 18 medarbetare inkluderat VD, produktspecialister, teknisk support, säljare, marknads- och säljkoordinatorer.

WAGO är representerat i alla delar av den industrialiserade världen och engagerar omkring 7000 medarbetare.

WAGO är marknadsledande inom den skruvlösa anslutningstekniken baserat på fjäderteknologi och är dessutom bland dom ledande tillverkarna inom installationsmaterial och styrsystem.

Verksamhetens breda produktsortiment sträcker sig över radplint, kretskortsplint, jackbara don till installationsmaterial, I/O-bussystem och interfaceelektronik.

Utöver marknadsföring av våra många produkter i Sverige tillhandahåller vi även support och utbildning för våra kunder.

Läs mer om WAGO-koncernen här

 

WAGO Sverige AB
Box 11127, 161 11 Bromma
Besöksadress: Adolfsbergsvägen 31
Tlf.: +46 8 584 106 80

www.wago.se