productPicture

Hi-Flo XLT - Påsfilter


https://slussen.azureedge.net/image/121/Hi-Flo_XLT7_A_100X100PX.jpg
Påsfilter används i HVAC-system, som slutfilter i industriella, offentliga- och- bostadsapplikationer samt som förfilter vid installationer av HEPA-filter.

Påsfilter är de vanligast förekommande filtren i ett HVAC-system i industriella- och kommersiella applikationer, såväl som i bostadsfastigheter, för att förbättra inomhusluftkvaliteten och komfort. I tilluften används luftfilter som ett första och andra filtersteg, antingen som komplett filtrationslösning för dessa applikationer eller som förfilter i renrumsapplikationer. De används även i frånluften eller i recirkulationssystem för att skydda ventilationssystemen. Påsfilter har en betydligt högre stofthållningsförmåga och längre livstid ändra andra typer av luftfilter.

Hi-Flo XLT, en av våra många varianter på påsfilter:

  • Filtermaterial av det senaste glasfibermediat
  • Låga begynnelsetryckfall
  • Flack tryckfallsutveckling
  • Nyutvecklad sömnadsteknik för bästa luftfördelning
  • Koniska påsar
  • Helgjuten frontram i 100% återvunnen plast
  • Bidrar till lägre energiåtgång
  • Hi-Flo II XL7 och 9 är rekommenderade av Astma och AllergiförbundetAbsolute V - Nästa generation Absolute V HEPA-filterserie

Sökord: Ventilation
productPicture

Camfils Luftrenare för industri

Sökord: Luftfilter och rumsluftrenare
productPicture

Camfils Luftrenare, City-serien

Sökord: Luftfilter och rumsluftrenare
productPicture

Hi-Flo XLT - Påsfilter

Sökord: Luftfilter och rumsluftrenare
productPicture

Megalam EnerGuard - Senaste utvecklingen av renrumspaneler

Sökord: Ventilation, Luftfilter och rumsluftrenare
productPicture