Calectro AB

Info Nyheter Hemsida Produktkatalog Relationer Mer information


Välkommen till Calectro!

Calectro utvecklar givare och komponenter för fastighetsautomation, ventilationsaggregat samt CO2- och brandsäkerhet. Rökdetektorer, tryckgivare, rörelsedetektorer, termostater, CO2 givare, CO2 larmsystem, flödesgivare, sirener och blixtljus är några av Calectros produkter.

Den produkt som kanske är vår mest kända, är vår röda Uniguard Superflow en-rörs rökdetektor för ventilationskanal, som idag används av flertalet aktörer inom styr- och reglerbranschen i Sverige och Europa.

Besök gärna vår hemsida www.calectro.se där ni hittar mer information om våra produkter, företaget, nyheter och om hur Du som kund är vårt fokus.