productPicture

Restart jordfelsbrytare från Gewiss


https://slussen.azureedge.net/image/11720/Skärmavbild_2022-02-01_kl._11.32.01.png

Restart jordfelsbrytare från Gewiss

Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart Autotest-enheterna utför periodiskt ett test av sin egen funktion utan att strömmen i anläggningen bryts. 

- Avbrottsfri motionering
- Frekventa motioneringar
- Brett sortiment 

Glöm onödiga strömavbrott!
Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart Autotest-enheten känner automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett temporärt fenomen och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen återstartas jordfelsbrytaren automatiskt. 

Fördelar
- Högre driftsäkerhet 
- Snabb återkoppling
- Minskade kostnader

Här kan du läsa mer om Restart jordfelsbrytare från Gewiss: https://www.mwa.se/wp-content/uploads/2020/03/ReStart-Flyer-med-tillbeh%C3%B6r-2.pdf

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor: https://www.mwa.se/kontakt-oss/HTML5-paneler från Saia

Sökord: Automatik mm
productPicture

Modbus TCP till RTU Gateway från Metz connect

Sökord: Automatik mm
productPicture

Restart jordfelsbrytare från Gewiss

Sökord: Automatik mm
productPicture

Saia PCD QronoX

Sökord: Automatik mm
productPicture