Malthe Winje Automation AB, MWA AB


Typ: Utbildningsorg
Typ: Generalagent
Org. nr.   556289-7164
Arbetsområde:   App för smartphone
Automatik mm
Belysning
El
Energiberäkning
Klimatberäkning
Kursgivare
Mätdatainsamling
Rumsreglerutrustning
Sanitet
Spänningsregulatorer
Styr-, regler- och övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
Styr-, övervakningssystem
System, kommunicerande
Temperatur reglersystem
Tidreläer
Vatten & avlopp
Ventilation
Ventilationsberäkning
Värme
Värmemätare

Malthe Winje Automation finns i de nordiska länderna Sverige och Norge där vi arbetar med automationsprodukter. Vi marknadsför och säljer våra produkter och tjänster med hjälp av hög kompetens och hög produktkvalitet. Vi är ett privatägt företag som har valt våra produkter med omsorg för att de ska passa våra kunder på den nordiska marknaden, både när det gäller pris och kvalitet. Vi levererar automationsprodukter till bl.a. drift och fjärrkontroll för elproduktion/distribution, dricksvattenförsörjning, reningsanläggningar fartyg och fastighetsautomation. Fastighetsautomation är den marknad som för närvarande expanderar mest. Vi vill tillgodose våra kunder/partners med kompetens, lösningar, service och support. Denna kombination gör dig som kund/partner mer konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav vad gäller bra lösningar till konkurrenskraftiga priser.